Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

Choáng trước sự thật 500 năm sau tìm ra bí mật Sấm Trạng TrìnhMôt đại thành công của bọn cộng về ngu dân . nay trên 80%người Viêt bảo chữ nho của tầu mà không hiểu nguồn gốc nó sát phu hiếp phụ đốt sách giết thày cươp chữ từ hàng ngàn năm trước, chỉ già học hỏi cặn kẽ ông cha xưa mới biết đau thôi. ôi đau thương ôi ôi đau thương ...?