Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Cháy nhà xong bọn cộng sản đã há mồm đòi nợ Tầu cộng hoan hô. toàn dân hãy tiến tiến lên...