Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

`THÁCH ANH TRỌNG CÙNG NHỮNG KẺ THEO ANHVÕ NGUYÊN GIÁP ĐẠI CÔNG TRẠNG
( xuất sắc ở Điện Biên Phủ )

1/   biến âm mưu của kẻ thù thành đặc sắc chỉ của dân tộc Việt Nam.  ( kéo pháo ra phá âm mưu Tàu cộng )
2/   làm hai kẻ thù Đông và Tây vĩnh viễn run sợ . ( sau chiến thắng Pháp + Tàu phải kinh nể )
3/  biệt lập tư tưởng dân tộc Việt Nam dùng trong chiến tranh quân sự .          ( chỉ Việt Nam mới có quả bom ngàn tấn )
4/  biết hỏi cấp trên và nghe cấp dưới . ( hỏi Hồ Chí Minh về quyền hạn của mình )
5/  lui kẻ thù để giữ bản sắc chân chính nho giáo của tộc Việt.  ( trong nội bộ bê tha của đảng cộng sản chịu thua chúng )
6/  không để nội bộ xuất hiện kẻ thù. (  trong toàn dân toàn quân không để mối thù cá nhân )
7/  Không kiêu ngạo trong tất cả các chiến thăng của mình. ( chẳng sách vở nào của mình tự viết tô son )
Cầu mong bình luận
THÁCH ĐỐ CÁC NHÀ LÝ LUẬN .
Các thày thư Pháp
Biện giảng
                          Phi lai bất thuyết ,  Phi thuyết bất thành .
 Phi danh bất lợi ,    Phi nội bất thiêng .

                                  
Phi          lai          bất       thuyết

   
Phi       thuyết      bất     thành

Phi        danh       bất         lợi

Phi        nội           bất        thiêng .
                              
                                Ngọc Châu Hải Dương 4h, 30 sáng 7/5/2019
                                                                   Bùi Quang Thanh