Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Sao những thằng cộng sản V. ngu thế ? , Dùng từ tranh trấp Biển Đông,  Có nghĩa cho bọn Tàu hợp pháp đó ...
CHỌN CHƠI

        Đời này cũng lắm thớ chơi
 Đứa thì đi điếm đứa chơi bạc bài
        Người khôn leo núi chịu gai
Người tầm xuống biển kiếm loài vật hay
        Người thì lừng lững trên mây
Vòng vo vũ trụ tháng ngày dong nhan
       Người thì hay hát hay đàn
Người thì ngâm vịnh ngân vang giọng đời
       Có ngươi cày cấy mà chơi
Người say cá , quả kiếm lời thắng to
       Nghịch đời có đứa trộm kho
Đứa thì trấn lột còn hô cứu người
        Có đứa tranh của viết rồi
Có đứa xóa sạch những lời tổ tiên
        Có đứa giầu quá hóa điên
Đứa thì nghèo rớt phát phiền sinh quanh
        Có đứa ngu thật vì lành
Cũng thi chửi bố ông mình đẻ ra
        Có đứa ăn lấn la cà
Lợi danh lợi luật để mà kiếm hơn
        Có đứa khúc khích dận hờn
Tha hồ được mở mua tuôn tiền vàng
        Còn nhiều đứa thích chơi sang
Đủ ba sáu kiểu sẵn sàng nghĩ thêm
        Có dứa buôn bướm lắm tiền
Đứa thì bán cả trái tim không chờn
        Có đứa chẳng biết công ơn
Trời sinh đất dưỡng sớm hôm không cần
        Có dứa cũng học cũng văn
Chuyên môn đi xíu đi lần kích nhau
        Cũng có đứa viết đôi câu
Xem ra chải chuốt trước sau ngọn ngành
        Thực tâm sét nó chẳng lành
Không danh thì lợi không tình thì thâm
        Viết đây vài chữ nói thầm
Đụng ai xin chớ nổi hâm hại mình …
      
                         Xuân 1990
                    Bùi Quang Thanh