Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

BẠN HỮU TẶNG Quang Thanh

Thầy giỏi văn quá cố Nguyễn Văn Thụy

( cùng hội Pháo 30/4 )

Ở đường  Chi Lăng K. Đỏ H.D.


Chí mưu khen đã đủ điều
Biết cơ suy thịnh , biết diều tiến lui
"Lương Sơn "đủ mặt anh tài
Ra tay quét sạch những loài gian tham
Trời khen Ông cũng to gan
Rồng nghe sấm dậy xua tan bụi trần
Hèn chi quỷ lộng gian thần
THANH cao thiên khí hồng vân giữa trời
Bút khua giông bão tơi bời
Sen bùn phân cách thảnh thơi lòng VÀNG
Đã mang cái tiếng ngang tàng
Làm cho THANH khí rõ ràng trắng đen
HẬN đòi phen , đổi đòi phen
Làm cho đất động , trời ghen với đời
Quỷ đông hồn phách rụng rời
Quỷ tây tan tác tơi bời hồn bay
Hồng trần THANH khí rạng ngày
Gian truân mới tỏ đắng cay mới tường
BÙI QUANG THANH
                                ( chép lại tháng giêng năm 1992 )