Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Chế  nho CS.

( Bẩy trăm năm sau )

Họ Trần tên Tắc khi xưa ( 1285 )
Cầu vinh bán nước cho vừa lòng tham
Quân giặc bị đánh tan hoang
Gia tộc nhà Tắc lang thang đất người …
Ngẫm đời tủi hổ cho đời
Thời nào cũng có lũ người hám danh
Tiên phong Ích Tắc gian manh
Hậu thế Chiêu Thống sở khanh bám Tàu ( 1786 )
Kết cục bọn chúng đi đâu
Cửa nhà tan nát nỗi sầu ngàn thu …
               ***
Ôm chân tàu khựa thật ngu
Ý đồ xâm chiếm kẻ thù truyền nhân
Ngựa quen đường cũ bất cần
Mộng xưng bá chủ ngàn năm chưa thành
Bản chất cố hữu lưu manh
Làm sao đối xử tốt lành mà tin
Nghìn năm bắc thuộc còn in
Không từ thủ đoạn nhấn chìm đồng minh
Bốn phương nổi sóng bất bình
Đừng quên nỗi nhục dân mình ngày xưa …
               ***
Con ơi đã rõ Tàu chưa
Ông cha xưa dy chng cha chút chi
Tên nào vung bút ký gì .? 
Để cho bn chó Tàu xì c găng
Ngày nay ơn đc t tông
phải cng sn anh hùng m ra .?
Hay là chính quỷ trong nhà .
Chúng nó mở ca vi ba ch què
Tốt, Vàng nặn óc vt ra
Ghi ngay hai chữ Hoàng sa thuc Tàu
Cớ đây nó nói  cãi đâu .?
Cùng tuồng đng chí giống nhau chó mà.
Ô hô ! Ta chẳng phi ta
Chẳng biết trong nhà có ch quí đâu.?
Bình Ngô đại Cáo đon đu.
Ghi  rõ bẩy ch ai mau đc tường
Chính trong văn Hiến ch thường :
Sơn xuyên chi phong vực ký thù        
Ngọc Châu Hải Dương
14/7/2019
Bùi Quang Thanh

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019


Dóc đạo cương thường Sư nhu đấy

Không thày không lớp chẳng trường chuyên