Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Toàn văn lời tuyên chiến với Chủ nghĩa Cộng sản của Donald Trump - Thuyế...Thảo Việt
Kìa người anh Mi đến chơi 
Chị Việt cũng đã thấy xuôi một dòng 
Trăm năm nhấp nhúng lòng vòng 
Vãn ve mấy chữ ghi trong Lôi-Đình 
Dân Tộc cả nước, tưởng Vinh 
Quyết tâm đánh Mi, vành quần cũng chương 
Ô hô ! dân Việt nhầm đường 
Vì Ngu vào đảng Oai (2), dương chữ hùng (2)
Lãnh đạo dân tộc lùng nhùng 
Dương cờ Mao, giữ ung dung đểu (1) đầu 
Quý Ông bà anh chị em đâu ? 
Trông rõ thằng Tàu, đểu nhất nhân gian 
Cổ nhân dạy mãi muôn ngàn 
Thằng Tây nó tếch, tan hoang cửa nhà 
Giết chồng lấy vợ thật mà … 
Máu đào gốc Việt, pha nhòa biển đông 
Anh Mĩ thật có làm chồng 
Sinh ra toàn Rồng coi đất Biển Nam 
Hỡi những đảng dốt muôn vàn 
Tỉnh ra .? Toan tính tiền vàng tình dâm .,. 
Cái tội ác nhất bất nhân 
Chữ Ông Cha để dưới chân di rầu 
Đảng cộng sản chẳng biết gì đâu .? 
Đi từ dốt nát giết nhau giành quyền .? 
Những tên cộng sản chớ điên 
Ở khắp mọi miền ngẫm lại mà xem ? 
Bây giờ Mĩ có đan xen 
Ta đây chẳng chuộng, mà nên cậy nhờ 
Họ cầu cái lợi ta chờ 
Đôi bên đồng tuế cơ đồ Việt lên

Ngọc Châu Hải Dương 
ngày 19/7/2017
Bùi Quang Thanh

Thứ Năm, 26 tháng 9, 20191/   CHIỀU THU  ( thuận độc nghịch )


Chiều thu lá lúa túa phây phây
Biếc biếc hồ thu gió gió say
Cây biển xanh bờ không vỗ sóng
Dáng cao nghiêng cánh cánh cò bay
Kìa xa rắc rải mưa đều thấy
Lá thấm lay lay thỏa khói mây
Trời tím về hôm càng nóng vội
Hanh vàng phản ánh chiếu qua ngày

Chú :    biển lúa không có sóng phá bờ

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

ĐỨC ĐAM RẤT VỮNG

Xin hỏi phó thủ tướng vũ Đức  Đam
Cùng những loại đã học thông thạo C.N.
MÁC

1 /  Có thật vô thần không .
2 /  Chiều dài, chiều rộng vũ trụ này, Mác đo được bao nhiêu mét tây.
3 /  Cơ sở kết luận của Mác dựa điểm tỳ nào, để khảng định vật chất quyết định tinh thần .
4 /  Tinh thần là gi đối với con người có ý thức.
5 /  Trong đời sống con người thế lực nào định ra tôn ty .
6 /  Đảng cộng sản có khảng định vĩnh viễn, cai trị trên trái đất này không, cấm thế lực khác thay thế không.
7 /   Đảng định nghĩa các đảng phái là gì .
8 /  Hồ có phải hiện thân của Mao không .
9 /  Có phải Hồ mang mẫu cờ của tỉnh Phúc Kiên bên Tàu về làm cờ tổ Quốc Việt Nam  không . . ?


9 giờ ngày 28/9/2019

Résultat de recherche d'images pour "Ảnh đẹp của đức Đam phó thủ tướng"

Đáng khen tuổi trẻ nước ta
Thông minh lên để ông cha cậy nhờ Đức Đam đó Hải Dương đây Anh làm thủ tướng vững dầy đi lên Dẹp cộng sản chớ nghĩ phiền Đường đi nước bước Tổ Tiên chỉ rồi ... Hồ chí Minh gián điệp coi... Khai đường dẫn lối rạch ròi chiếm ta Mở Điên Biên nó mới ma... Giết tài, tướng lãnh dân ta biết gì.? Tướng Giáp Tàu ghét xem đi..? ( CÔNG TRẠNG VÕ NGUYÊN GIÁP ) Trương chủ nghĩa đểu biết gì Mác ngu Thời nay con trẻ chẳng mù... Xông lên quyết chiến phục thù quê hương 13 giờ 10 phút ngày 25/9/2019 Bùi Quang Thanh 
Ngọc Châu Hải Dương