Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

LÒNG NGƯỜI SỤC SÔI


Những kẻ nào dám bắt tướng LÊ MÃ LƯƠNG, TRƯƠNG GIANG LONG thì Trời đánh Thánh vật chết tươi đành đạch .


Hoan hô hoan hô những trí thức thời đại , đứng đầu là Trương giang Long, Lê Mã Lương những tướng lãnh của quân đôi Việt Nam . Đã thực sự hy sinh bản thân cho dân tộc . Mong tất cả các đảng viên cộng sản trong và ngoài nước hãy tích cực ủng hộ những tướng lãnh giác ngộ . Chỉ mặt bọn gian tham trong nước cùng giặc giã cộng sản ngoài nước ....Đích danh bọn Tàu phản động do Tập Cận Bình đứng đầu .

11/10/2019 Bùi Quang Thanh Ngọc Châu Hải Dươn

TOÀN DÂN VIỆT Hoan hô chiến sĩ Việt Nam . Tung hoành sức mạnh kiên gan đánh Tàu Nhẫn nhục nó chẳng nghe đâu Quất cho tan nát bọn Tàu lưu manh

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019


Văn Lai t trước
CÁCH Ở ĐỜI Thơ : Nguyễn Công Trứ Ăn ở sao cho trải sự đời Vừa lòng cũng khó há rằng chơi Nghe như chọc ruột, tai làn điếc Giận dã căm gan, miệng mỉm cười Bởi số chạy đâu cho khỏi số Luỵ người nên mới phải chiều người Mặc ai chớ để Chung cục thời chi cũng tại trời !
CHỚ Ơ THỜ I / họa Lẽ sống giời sinh định mệnh đời Khéo khôn lươn lẹo cũng là chơi Chỉ qua cái bọn đười ươi trá Mặc kệ đau thương, lũ nó cười Giáo giác bằng chi ? khuyên cho chịu Chớ đừng ngồi đó, vậy qua thôi Già nên, dương tay ra công trị Dụ giải can qua đợi đến hồi …
II / Lẽ sống giời sinh định mệnh đời Khéo khôn lươn lẹo cũng là chơi Chỉ qua cái bọn đười ươi trá Mặc kệ đau thương, lũ nó cười Giáo giác bằng chi ? thay ổn số Chớ đừng ngồi đó, chẳng lên người Già rồi nên chớ, điều mang oán Dụ giải can qua tốt đợị giời . /. 7/10/2019 Bùi Quang Thanh
Văn Lai 
5 Chế nhạo CS. ( Bẩy trăm năm sau ) Họ Trần tên Tắc khi xưa ( 1285 ) Cầu vinh bán nước cho vừa lòng tham Quân giặc bị đánh tan hoang Gia tộc nhà Tắc lang thang đất người … Ngẫm đời tủi hổ cho đời Thời nào cũng có lũ người hám danh Tiên phong Ích Tắc gian manh Hậu thế Chiêu Thống sở khanh bám Tàu ( 1786 ) Kết cục bọn chúng đi đâu Cửa nhà tan nát nỗi sầu ngàn thu … * Ôm chân tàu khựa thật ngu Ý đồ xâm chiếm kẻ thù truyền nhân Ngựa quen đường cũ bất cần Mộng xưng bá chủ ngàn năm chưa thành Bản chất cố hữu lưu manh Làm sao đối xử tốt lành mà tin Nghìn năm bắc thuộc còn in Không từ thủ đoạn nhấn chìm đồng minh Bốn phương nổi sóng bất bình Đừng quên nỗi nhục dân mình ngày xưa … * Con ơi đã rõ Tàu chưa Ông cha xưa dạy chẳng chừa chút chi Tên nào vung bút ký gì .? Để cho bọn chó Tàu xì cớ găng Ngày nay ơn đức tổ tông … Có phải cộng sản anh hùng mở ra .? Hay là chính quỷ trong nhà . Chúng nó mở cửa với ba chữ què… Tốt, Vàng nặn óc vắt ra Ghi ngay hai chữ Hoàng sa thuộc Tàu Cớ đây nó nói cãi đâu .? Cùng tuồng đồng chí giống nhau chó mà. Ô hô ! Ta chẳng phải ta… Chẳng biết trong nhà có chữ quí đâu.? Bình Ngô đại Cáo đoạn đầu. Ghi rõ bẩy chữ ai mau đọc tường Chính trong văn Hiến chớ thường : 山川之封域既殊 Sơn xuyên chi phong vực ký thù Ngọc Châu Hải Dương 14/7/2019 Bùi Quang Thanh Đối đáp cs. Tất cả những tên cộng sản giỏi của chúng có giám đối thoại với một mình tôi không ..? tôi hiểu lòng chúng quá ngu mà muốn giác ngộ chúng ..?
Dan Nguyen 
có thằng quan lại cs nào không gian manh giả dối mưu mô lọc lừa đâu. không thủ đoạn này cũng mưu mô nọ. đức tải gì chúng nó.
Văn Lai 
HỀ Tinh bẩy tư năm qua Cộng sản ở nước ta Dựng Hồ làm cha già Dân tộc tôn sùng nhá Cứ tưởng của chúng ta Cháy nhà chuột phơi ra Gốc Tàu tay Mao đó Nói giọng ngọt chẳng ngoa Cả nước trẻ cùng già Đua nhau tung hô bác Ơ kia nó tan tác Cộng ấy là cái mô Cháu chắt chớ nhầm Hồ Một thằng phá tộc Việt Trương cờ Mao kiết thiết Ai biết sao vàng đâu Cái lăng cụ Trạng kể Ố chốn quỷ ma rầu Lúc nhúc bọn ngựa trâu Đốt đuốc ăn tàn phá Lôi tướng nhớn nhỏ ra Đầy lưu manh nhất nhất Dân thì vui hành khất Các nước khắp Năm châu Kiếm tiền về xây lầu Chịu mang ơn đảng chó Bàn thiêng thờ chúng nó Quyết chống mê tín đầu Những ảnh sáng ngầu ngầu Chính hề Hồ,  Mao, Mác ..
1/10/2019 Bùi Quang Thanh
Văn Lai 
NGẪM CHƠI Cháy nhà mặt chuột nó ra . Ô kìa bác đảng quê ta thế nào ? Toàn dân còn cứ thì thào Buồng ông Tàu đó chui vào đã lâu . Ai người mở cửa đằng sau Có phải đức thánh Hồ đâu dẫn về …? Sáu mươi năm thấy ê chề Biển đông nay chắc thuộc về anh tô …? Dân ngu lòng cứ tồ tồ Vào đảng bảo vệ bác Hồ muôn năm . Độc lập bờ cõi mất tong . Coi nhà con nóc hả lòng dân chưa Bi bí đĩ bợm làm bừa Thăng quan tiến chức có chừa tiền đâu Thế là những lũ lau nhau Học thì dốt nhất, quan đầu đứng cai Cảm ơn những bậc anh tài Trong đảng đã thấy mình hoài nhầm to Đệ đơn trình rởm quan bò Thôi thôi mau đổi mà lo giữ nhà Còn dân ta quyết sông pha Đào sâu đóng cọc cốp pha bưng bền Bê tông thép đá xi huyền Đầm chầy cho chắc kín liền mạch khe Bao việc to tát nặng đè Già nay hết sức trẻ tề vươn lên … Bùi Quang Thanh Xuân canh Dần 2010 Ngọc Châu Hải Dương