Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

LAI BÙIĐÓN MỪNG MẬU TUẤT
2018
Còn gì hạnh phúc hơn nay
Chúng nó phơi  bày  Ăn Tết ngon vui
Cả Dân tộc cùng phanh phui
Tội Ác chúng rồi … ( 6 tội )
Tôi đã chỉ xưa…
Giết người cướp của cùng trò
Cụ “Trạng” đã chỉ ai to mồm vùi
Hỡi Dân tộc Việt Nam Ơi !
Cùng nhau cụm lại trong ngoài đồng tâm
Dựng lên nước Việt anh hùng
Đánh Tàu, xua giặc nội sâm nan tràn … ( đảng )

7giờ 40 phút ngày 31/12/2017

Bùi Quang Thanh Ngọc Châu Hải Dương

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

BẠN TÌNH TAO KHANG 
o 0 o

Tay Trọng định! trốn lánh mình
Này đừng ! tớ vẫn rập rình tìm Mi
Tập ta đây chớ hồ ghi
Cậu muốn an thì ; Phải đón mỗ sang
Long trọng giải thảm đường hoàng
Có quân, cờ, tướng, oàng oàng súng kêu
Rỉ tai nghe lấy! đôi điều
Này xưa “ bốn tốt” có theo không thì …
Kệ cha cái lũ dân đi…
Tao cho mày gì oai nhất trần gian
Thích tiền hay gái chuyện xoàng
Bàn chi lãnh thổ mênh mang biển trời
Bố mày giao cả tao rồi 
Loại đồ nhãi nhép hãy thôi giở trò 
Nghe tao súng đạn đầy bồ
Mĩ huênh hoang đó chớ vồ uổng công
Đạn tiền súng ống tao dùng 
Thích thì cứ đến tớ không ngại ngần
Nên khôn ngậm miệng âm thầm.

TRÔNG RÕ MẶT MÀY 
18/10/2015
Bùi Quang Thanh Ngọc Châu H.D,

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

   NHO HỌC RĂN NHÂN
                       Tượng Đức Minh Không

     
                  Ngọc Thư Kinh Điển
   
Hải Dương Tỉnh, Thành Phố
Ngọc Châu Phường
Bùi Quang Thanh
( Tân Biên )

生  土  身 
thiên sinh nhân thổ dưỡng  thân
父   
phụ  mẫu  ân tổ Việt tộc
洪   
tự hồng bàng từ lòng  mẹ
飫       
óc sáng  trong tâm  lành mạnh
đã  lớn  khôn hiểu sự gần
任             
        đến     nhìn    xa      lòng     bao     la  ...

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017


LỜI DÂN TỘC VIỆT CHÂN THẬT
Ông Nguyễn tấn Dũng có phá nát nên kinh tế Việt Nam thì mới tỏ được mặt . bản chất loài người vậy . chứng minh nhóm ngu độn (CSVN) từ : Đói, Rét, Dốt dám tuyên đi làm cách mạng thế giới . Đòi lo mọi việc cho nhân dân ( láo ) Mọi sự giời sinh Không thể bọn chúng nghĩ được. Muốn học làm người phải để dân tự mở trường dạy đường ăn lẽ ở . ( CNXH) cực phản động trước nhỡn tiền nhân loại.
Hỡi bọn đốn mạt hãy dừng tay tàn ác , quay lại với chữ THÁNH HIỀN
Phải theo dân học đạo làm người để biết xấu hổ là gì …
Sách đã dạy : ( chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang . đánh được người mắt vàng như nghệ ) cộng sản chưa bao giờ được học lời này.Đài chân Trời Mới đã phát ngày 26/4/2013