Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018
Kính
Kính thưa quý vị già trẻ  người Việt Nam  đồng tộc , qua những cuộc biểu tinh  trong một hai  ngày nay chắc đông người trong và ngoài  nước thấy rõ lý do rồi,  tôi xin gợi ý này đúng hay sai nhé :  Đã là những tên đảng viên cộng sản bất kể già hay trẻ chỉ  xếp cho chúng đươc hai mệnh đề :
    1/  Đểu cáng nhất   2 / Ngu si  nhất  .  Nếu ai thêm bớt gì thì bổ xung nhé 

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018


 Image result for cây thông đẹp trồng tự nhiênTĂNG  TIẾN SĨ RỞM
                                     o0o
Thiên quảng lộng  biết đâu hồi khứ

  廣 籠 癟 兜 回 去
Chứ  nhân gian chúng nhứ đua tranh

  因 奸 眾 絮
Ôi  !  hãy tỉnh đường tu đạo lí

    修 唐 道 罹
Phận thân cần thấu lí nhân quan

  透   

Ngọc Châu hải Dương
Bùi Quang Thanh
                                                                8/6/2018

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018


SƠN HÀ BẤT LÃO
( Nhân chuyến du lịch hàng không thăm đảo Phú Quốc )

Nguyên tác

  

     峯 影
   

山 河    廻 春

Phiên âm
Vân du thiên cảnh tác thi nhân
Ẩn hiện cô phong ảnh tuyệt trần
Trùng điệp ba xâm vờn hải đảo
Sơn hà bất lão tái hồi xuân

Ý thơ
Ngang trời mây lượn nỡm thi nhân
Thấp thoáng núi cao đẹp tuyệt trần
Từng đợt sóng xô quanh biển đảo
Non sông trẻ mãi với mùa xuân

Xuân kỷ hợi 2019

Văn Tài

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

NGM CHƠI


 Cháy nhà mặt chuột nó ra .
Ô kìa bác đảng quê ta thế nào ?
Toàn dân còn cứ thì thào
Buồng ông Tàu đó chui vào đã lâu .
Ai người mở cửa đằng sau
Có phải đức thánh Hồ đâu dẫn về …?
Sáu mươi năm thấy ê chề
Biển đông nay chắc thuộc về anh tô …?
Dân ngu lòng cứ tồ tồ 
Vào đảng bảo vệ bác Hồ muôn năm .
Độc lập bờ cõi mất tong .
Coi nhà con nóc hả lòng dân chưa 
Bi bí đĩ bợm làm bừa 
Thăng quan tiến chức có chừa tiền đâu 
Thế là những lũ lau nhau 
Học thì dốt nhất, quan đầu đứng cai 
Cảm ơn những bậc anh tài 
Trong đảng đã thấy mình hoài nhầm to 
Đệ đơn trình rởm quan bò 
Thôi thôi mau đổi mà lo giữ nhà 
Còn dân ta quyết sông pha
Đào sâu đóng cọc cốp pha bưng bền 
Bê tông thép đá xi huyền 
Đầm chầy cho chắc kín liền mạch khe
Bao việc to tát nặng đè 
Già nay hết sức trẻ tề vươn lên … 

 Bùi Quang Thanh 
Xuân canh Dần 2010
 Ngọc Châu Hải Dương 

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018


LỜI CỦA ĐỨC PHẬT  :

Này các ngươi  : 
 Ở đời bảo nhau mà làm ăn …
                  Dựa vào nhau mà sống …

( Thiên Lý uyên bạch chữ Phật.)

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
CHỮ PHẬT


Ai cơ : biết được chữ nhân
Chỉ vì dôt nát ngu dân đó mà
Chữ Phật thiếu nét lạc, ma

"Chính" người phải học, chữ "Tà" bỏ đi
Giời cho cái phận kỳ nguy
Phác liền mới đắc uy nghi làm người
Này cung dao kiếm hẳn hoi
Quyết :  mong  rạch ròi Thiện ác mới minh 

MONG LỜI HIỂU BIẾT BÌNH DÙM

Sách Thánh hiền đã dạy muôn đời rằng : Trăng đến rằm là trăng tròn ,  hoa đến thì, thì hoa nở , bọn cộng sản cố tình dạy người ngu trái luật này . Định có thần hay không là chúng cả , nên thích xây chùa kiếm tiền là chúng hùn vốn, ở nhà chúng thì chúng thờ ma. (các ảnh lãnh tụ) nơi công cộng thì dở trăng dở đèn đặt   ( tượng vô thần )

Học hành đầy đủ cả mà
O  a   đã  thạo, i tờ  càng thông
Tiến lên tiến xuống lùng nhùng
Vài ba bìa giấy chương hùng dơ oai
Bằng tiến sĩ đại học hoài
Chẳng nom được rõ trong ngoài nước ta
Nào tường ai giặc ai tà
Chui đầu làm luận giả ma dọa người
Dương kỉnh lãnh đạo hẳn hoi
Hóa ra mù tịt tòi lòi gian ngu

Ngọc Châu Hải Dương
Bùi Quang Thanh
4/5/2018