Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

CÁI TÂM tiếp theo:

Nội dung của CÁI TÂM & CHỮ TÂM  :

1 /   CÁI TÂM  là tự nhiên giời phú trong hoàn hảo của sự sống

2 /    CHỮ TÂM  do Trác đẽo  nung luyện  con người dựng ra
 Hiểu biết phải nhận rõ hai khái niệm này.

Trong đời sống thường nhật hay nhầm nẫn  :
Tự nhiên :  như cây mọc lá rụng , sinh sản muôn loài, kẻ cấm ngăn. Đều
phạm luật giời cả.

Cái tâm là u khuất tối tăm, ở riêng từng con người, giúp sự sống,
trong ăn làm kiếm sống , giao lưu quê kệch, bắt trước nhau, trong hành
xử cuộc sống, truyền miệng nhập tâm, thói học đòi, khi thích thú, khi
nhàm Chán, khi bè cánh, khi đơn côi, buồn vui như rồ dại, nay tin mai ngờ,
không ổn định nhất quán giao lưu, mạnh bên nào theo bên đó, tưởng như
trên không giời dưới không đất, xem hình, tượng lẫn lộn, bị gian dối
lừa đảo mà không hề biết, nghe lời xu lịnh siêu đẳng cảm khoái mê say,
không hiểu được Âm Dương là gì trong cuộc sống thường nhật, thường
nghe lỏm nói nhàm, rất thích thú của cho, của biếu, thích oai phong
hão huyền, mua danh khoe ngố, khoe của cậy mình, bị kích động bật lò
so hơn tên bắn, thù hận bâng quơ, không định nghĩa nổi một việc gì cho
mình, nói đâu chầu đấy, học vẹt để biết chữ, không hiểu nghĩa mình
nghĩ, hay minh đã học, sự việc : thấy người ghét mình cũng ghét, thấy
người tôn mình cũng tôn, chẳng hiểu bản lĩnh là gì, nghĩ quẩn đi tự
tử, bắt người khác phải tuân theo ý riêng của mình,
Học hành có bằng cấp đấy mà không hiểu hai từ ( Tự Nhiên ) là gì..?
Nói thì khoe môi múa mép tài ba nỗi lạc con kiến trong lỗ phải bò ra
nghe. Bị người cao giòng bẻ thì cụt lý. Hỏi  (XHCNCS) là cái gì.? chỉ
nhờ Mác trả lời được không.? Tất cả những việc đất lề quê thói của Ông
cha người Việt từ năm 1945 về trước là phong kiến lạc hâu. Chỉ có chế
độ cộng sản mới tốt đẹp nghe các mạng  (FP) hiện nay láo cả à .? Công
Nam
Văn Hiến ở cổ nhân hay chỉ thời “ văn Minh” hiện nay.? Nguồn gốc của
cái Chữ kẻ xưng học cao hiểu rộng có biết từ đâu không.? Trường Nguyễn
Ái Quốc cộng sản siêu đẳng dạy rồi loan chuyền xuống nhân dân rằng : (CNXHCS) đào mồ chôn (CNTB ) có thật không.? ( năm 1964 học (CNKHMÁC-XIT ) ở trường Bộ LĐ. Dạy chúng tôi rằng : ( dưới chế độ XHCN quan hệ con người với con người là Bạn. Dưới chế độ TBCN.  quan hệ con người với con người là chó sói ) sao bây giờ  công an đánh nhiều người chết trong đồn của mình thê.?
Đây là CÁI TÂM còn chữ TÂM sẽ tiêp giảng sau.( Còn nữa )

   18/9/2018

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

LĂNG

Lăng  Hồ Chí Minh Ở đoạn này Nhé  :  

Sấm ký ...
58 – Âm binh ở giửa nào hề biết đâu
59 – Thấy nội thành tiếng kêu ong ỏng
60 – Cũng một lòng trời chống khác nào
61 – Xem người dường vững chiêm bao
62 – Nào đâu còn muốn ước ao thái bình
63 – Một góc thành làm tâm chứng quỷ
64 – Đua một lòng ích kỷ hại nhân
65 – Bốn phương rơì rở hồng trần
66 – Làng khua mỏ cá lãng phân điếm tuần
67 – Tiếc là những xuất dân làm bạo
68 – Khua dục loài thỏ cáo tranh nhau
69 – Nhân danh trọn hết đâu đâu
70 – Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê
71 – Hùm già lạc dấu khôn về
72 – Mèo non chi chí tìm về cố hương
73 – Chân dê móng khởi tiêu tường
74 – Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình
75 – Nội thành ong ỏng hư kinh
76 – Đầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang
77 – Bở mồ hôi Bắc giang tái mã


Sưu tầm  Bùi Quang Thanh Ngọc Châu Hải Dương.
  14/9/2018

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI ĐAI HỘI III 2018  BÌNH

Thật hay thống thiết từng lời
Kể từ đôi lứa dòng đời nối theo
Tộc bùi từ những đói nghèo
 Nay cơ thịnh vượng cùng theo một lòng
Phân chi Nam Bắc Tây Đông
Trong ngoài Đất Việt dốc  đồng dựng xây
Mừng vui những kết quả này
Tộc Bùi rạng rỡ xum vầy nước Nam
Đại Hôi Ba đã khang trang .

SƠN HÀ BỪNG SÁNG MỪNG GIA TỘC 
TỔ QUỐC THĂNG HOA RẠNG HỌ BÙI

 19/8/2018
Bùi Quang Thanh
Ngọc Châu Hải Dương

Kinh Đại Hội  100 cuốn sách  NHO HỌC RĂN NHÂN 

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

CHỮ TÂM VỚI CÁI TÂM


Tiếp Giảng Chữ Tâm là gi :
Cái tâm là con tim khối óc của một con người, Thường dùng ta gọi bụng
dạ người ấy. Nhóm ấy , hội ấy , đảng phái ấy … thường mang mầu sắc
thối tha, hèn mọn, bịp bơm, lừa đảo. Trong quan hệ dân quần người khôn
thì ít kẻ ngu lại nhiều. xã hội cuộc sống đua tranh, cậy mạnh gièm  hiếp
yếu, dân tộc đau đớn nhất đã bị loại khố rách áo ôm này hùa theo lừa
đảo của ngoại bang xúi bẩy bịp dân lành bỏ những nguồn gốc căn bản đất
lề quê thói của xứ sở . những  lớp người trên dưới bẩy mươi tuổi bây
giờ sao biết được. Bởi bụng dạ của cái phái này thừa thắng xông lên ào
như bão tố . ra lời kêu gọi giết nhầm còn hơn bỏ sót quá kinh khủng .
Vi không biết chữ TÂM thiêng linh huyền ảo cao siêu vô cùng .  Tượng
một trong chữ Tâm là gì  .? Đó là chữ chủ giời  ( trời )  mông lung
huyền ảo vô cùng linh thiêng ai đo được chiều dài , chiều rộng biết
sao được những chất biến hóa kỳ siêu… Tượng chủ hai là đất tự giời
sinh ra thực thể quay tròn có trên một 100 nguyên tố luôn luôn phát
triển mới có thực vật , động vật nuôi sự sống ( Nho giáo định giời là
Cha, Đất là mẹ vậy ) Tượng chủ ba  loài người do sinh hóa từ giời đất
cũng đủ tố chất trong thân thể như trái đất . thường gọi  Thiên Đia
Nhân đó . Còn tượng thứ tư là nửa vành trăng ( chữ ất ) dịu dàng mát
mẻ xúc xắc dung nhan người con gái . Những tượng này xếp tròn trong
một chữ TÂM . vậy chữ TÂM phải  học hiểu tu luyện nhiều đời mới có
được .           ( Còn nữa )…
Ngọc Châu Hải Dương  2/9/2018 Bùi Quang Thanh 

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Câu 2
Đọc sau
Phiên
âm

Dịch nghĩa
Phiên
âm
Câu 1
Đọc trước
Tài
Thông Kinh
Nhục Tàn
Vọng
Đức
Đức
Cốt
Cốt
Kinh
Tuệ
Đê
Sứ
使
Ngộ
Gặp
Giang
Ngoại
Họa
Hoạ
Nam
Thỏa
Đọa
Cứu
Ơn
Tọai
Tâm
Nhân 
Cố
Linh
Thánh
Bằng
Hương
Hương
Dược
Cỏ
 Linh
Truyền
Thảo
Dược
Về
Kiếp
Xương
Nam
Phụng
Phụng

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM đại hội III 2018

BÌNH
Thật hay thống thiết từng lời
Kể từ đôi lứa dòng đời nối theo
Tộc bùi từ những đói nghèo
Nay cơ thịnh vượng cùng theo một lòng
Phân chi Nam Bắc Tây Đông
Trong ngoài Đất Việt dốc đồng dựng xây
Mừng vui những kết quả này
Tộc Bùi rạng rỡ xum vầy nước Nam
Đại Hôi Ba đã khang trang .
SƠN HÀ BỪNG SÁNG MỪNG GIA TỘC
TỔ QUỐC THĂNG HOA RẠNG HỌ BÙI
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng
Thêm chú thích
19/8/2018
Bùi Quang Thanh
Ngọc Châu Hải Dương
Kính Tăng họ Bùi 100 cuôn sách NHO HỌC RĂN NHÂN    Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng