Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

BÁI TẠ CHÍ,TÀI ĐỒNG TÂM
************
Thế là mọi việc thở phào
Dân Đồng Tâm đã xốn xao giống nòi
Cá ơi ! sao cá dở đời
Mi nhờ có nước , nuôi thời mới sang ?
Lỡ đâu cá bội công làng ?
Thôi thôi đồ muội, chớ màng việc quan …
Dân Nam đó, tỏ sẵn sàng
Thừa lương tâm tốt cưu mang việc đời .

Ngọc châu Hải Dương ngày 22/4/2017
Bùi quang Thanh
Đ.T. 0914209894


Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

HÃY TRÔNG

                  Tượng bày lòng vả như sung
Cũng tựa thế đất hóng tinh tính trời
Màu xanh trên tít xa vời
Bởi nhờ tình ấy cây tươi lá dầy
Nuôi người cũng bởi quả cây
Nhờ ơn có ánh sáng này đất nương
Thế mà có kẻ chẳng thường
Chẳng tin linh ứng, chẳng hương khói cầu
Lòng thì thăm thẳm thâm sâu
Muôn vàn mưu kế chặn đầu đón đuôi
Tính tròn xả lá tình chơi
Nào ăn, nào ở, nào nơi nhẩy đầm
Đường đi xe mướt hòa đồng
Tiền tiêu âm phủ kém cùng sánh đôi
Đó là quan lính tầm chơi
Đó lá đầy tớ ngược đời trớ trêu
Này dân đen học lêu têu
Cũng trương bằng cấp cũng bêu sĩ hàn
Hỏi linh thiêng lại hoang mang
Chỉ đâu theo đó, độn đàng ông cha …
Bàn thờ Thần Quỷ cả Ma
Tổ tiên chẳng biết vái là nơi nao ?
Ra đồng cũng cúng lao xao
Trong nhà hương khói ban nào cũng thiêng
Thật là siêu vẹo đảo điên
Việc lành bảo dữ, việc thiêng nói thường
Máu đào đồng tộc chẳng thương
Chỉ tôn ngân khố khói hương bao bì
Danh đời ngất tiếng ngu si
Giương cao giọng giảng ai bì thẳng tay…

Văn Tố Quang Trung Hải Dương
Xuân canh Thìn 2000

Bùi Quang Thanh

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

KÍNH MỜI BÌNH PHẨM CHỮ RẰNG:

Quốc ngữ không dạy làm người
Chỉ dạy làm quỷ hỡi ơi gióng nòi
Nhân nghĩa chí tín bỏ rơi ?
Chúng xây chùa để thờ loài sa-tăng ...

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

THÀNH ĐÔNG GIẢI PHÓNG

Rạo rực thuở xưa nhớ tới giờ
Thành Đông giải phóng tưởng như mơ
Ca-nô mũ đội ngay, hàng thẳng
Bước tiến quân hành, trống ếch đưa
Cứ lớn dần đi theo giải phóng
Non sông thống nhất phất cao cờ
Nay về mở cửa trông ra phố
Thăm thẳm trời xanh lắm sắc phô...

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

THANH PHÁO

Thanh Bùi Thanh Pháo : Hưu về làm pháo bán đi. Thêm đồng rau mắm phải chi hàng ngày . Giấy tờ hợp pháp trong tay . sỏ xiên nó bảo loại này bỏ đi . Xin được nó chẳng nói gì . Không cho nó bắt mang đi bỏ tù . thật là giời đất mịt mù . Dương cao đầu gối gật gù hỏi trăng.....?

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Câu đối cổ ; NHỜ BÌNH LUẬN

            
thưởng                                                                  thượng
                              
duyệt                                                                      ký
                          
hương                                                                    thiếu
豪             
hào                                                                          niên
                           
phổ                                                                            du
名             吾
danh                                                                              ngô
家             兄
gia                                                                                 huynh
歷               
lịch                                                                                  tằng
                            
tứ                                                                                  nhất
                             
thế                                                                                   đẳng 
而              自
 nhi                                                                                           tự
今              許
kim                                            hứa
(2)                                (1)


Tạm giảng : 1.) Tuổi trẻ đi ra chàng chúng tiếp bậc cao đắc Thành Hiền .

2.) Tha quê thưởng tuấn kiệt bồi đắp chốn quê nhà tỏ ngày nay.