Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

GÁI DƯỢNG ĐI THI

  

                                   GÁI DƯỢNG DI THI
                            


                               Hôm nay sơ nhất tháng mùi
                               Nhật chinh đinh tỵ rong chơi thành Rồng
                               Cũng là thi thố cho xong
                               Đẹp đôi mẫu tử ung dung trên tầu
                               Thỏa lòng mát dạ bấy lâu
                               Đến nay chính thức phóng tầu đi thi
                               Thấp cao điểm chẳng can gì
                               Đã đời một cuộc đi thi đấu đầu

                                                            Tân mão niên 1/6
                                                            Bùi Quang Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét